baggrund

Det vurderes, at det offentlige vil tabe

op til 100 mia. kr.

i bygningsværdier i de kommende år
på grund af manglende vedligeholdelse
og nedslidning.

Der blev i 2010 lavet en undersøgelse af den offentlige bygningsmasse.
Undersøgelsen var lavet af Rambøll og gav et skræmmende resultat:

Forebyggelse og prioritering

Manglen på penge til at holde bygningerne i form, lægger et hårdt pres på medarbejdere i det offentliges ejendomsafdelinger, som skal få færre midler til at række længere og sætte ind, hvor behovet for at forebygge og udbedre skader er størst.

Samarbejdet omkring Sunde Bygninger handler om at Vi (Contea, Goritas og Polygon) sammen med medarbejdere i kommuner, boligselskaber, mv. udnytter værdifuld viden om fugt- og skimmelsvampeproblematikker og fastholder at vedligeholdelsestilstanden har betydning for bygningernes sundhedstilstand.

Der skal være fokus på, hvad der kan gøres for at forebygge og prioritere indsatsen inden for området. Dermed vil vi sammen være bedre rustede til at anvende midlerne fra vedligeholdelseskontoen bedst muligt, og dermed hindre yderligere forfald og nedslidning af kommunale bygninger.

  • At sikre bygningernes tilstand som anvendelige og at forbygge drifts forstyrrende skader
  • At sikre optimalt og sundt indeklima for bruger og ejer af bygningerne
  • At sikre den ansvarlige bygningsejer / bygningsadministratorer informationer og overblik om bygningernes tilstand
© Copyright Sunde Bygninger - web: PR3